کارگاه پاکیزه‌نویسی دانشگاه کاشان

«شلخته‌نگاری» – به معنی لفاظی و قلمبه‌نویسی،پرگویی و تکلف و ابهام در نوشتار- عارضهٔ بسیار شایعی در کشور ماست. مردم موقع حرف‌زدن معمولاً منظورشان را به سادگی و صراحت بیان می‌کنند ولی عجیب است که موقع نوشتن عموماً به شلخته‌نگاری دچار می‌شوند.

نوشته‌های شلخته در سطح عامه – مثلاً اطلاعیه‌های دولتی، آگهی‌های تجاری، و شعارهای پندآموز و مبتذلِ آویخته بر در و دیوار ساختمان‌ها و وسائل نقلیهٔ شهرها – شاید در اثر عادت و تکرار چندان حساسیت‌برانگیز نباشد، اما در مجامع فرهنگی و اجتماعی بالاتری مثل دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی، که در آنها انتقال درستِ اطلاعات و تأثیرگذاریِ نوشته‌ها اهمیت دارد، اوضاع فرق می‌کند.

بسیاری از مخاطبان نوشتارهای این قبیل مؤسسات علی‌الاصول افرادی با پشتوانه‌های علمی و فرهنگی‌اند که کیفیت گزارش‌ها برایشان معیارِ قضاوت دربارهٔ توانایی علمی و سلیقهٔ فرهنگی نویسنده و میزان اعتماد به نوشتهٔ اوست.

بر این اساس مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان با همکاری موسسهٔ مطالعات پیشرفتهٔ سعیدی در بهار ۹۶ دوره‌ای با عنوان «پاکیزه‌نویسی» برگزار می‌کند.

در جلسات دوره «پاکیزه‌نویسی» – یعنی رعایت سادگی و صراحت، ایجاز و روشنی، و به‌خصوص ساختار منطقی و منسجم در گزارش‌های علمی و اداری – خواهیم دید که چرا شلخته‌نگاری به ابتذال می‌انجامد و چرا پاکیزه‌نویسی به اهمیت و تأثیر نوشته‌ها می‌افزاید.